ALiKEV Genç Sanatçı Fonu Etki Raporu Yayınlandı

2018 yılından bu yana devam eden Genç Sanatçı Fonu’nun (GSF) 4 yıllık sürecini kapsayan etki raporu hazırlandı. Bu rapor, 2021-2022-2023 yılları arasında GSF’nin uygulama performansını, projelerin doğrudan ve dolaylı etkilerini derinlemesine inceliyor. Raporun hazırlanması süreci, Kültür Yöneticisi Saliha Yavuz’un liderliğinde yürütüldü.

Rapor, Genç Sanatçı Fonu’nun çalışmalarının etkinliğini, verimliliğini ve yarattığı sonuçları detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca, programın başlangıcından itibaren yapılan izleme, değerlendirme ve geri bildirim çalışmalarının çıktıları ile yararlanıcılar, ekip üyeleri, gönüllüler ve paydaşlarla yapılan görüşmelerin verileri bu değerlendirmede kullanıldı. Rapor, şeffaf ve objektif bir bakış açısıyla programın performansını değerlendiriyor.

Raporu incelemek için buraya tıklayın.
PDF halini görüntülemek için tıklayın.