Düş Elçileri Atölye Programı

Düş Elçileri

Atölye Programı Hakkında

Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nda gönüllülük yapmak isteyen gençlerin, gönüllülük ve proje süreçlerini güçlendirmek için kurgulanan atölye faaliyetleridir.

Düş Elçileri Temel Atölyeler

Katılımcı merkezli, kapsayıcı ve yaygın eğitim metotlarının kullanıldığı yüz yüze  ve dijital eğitimleri kapsayan; gençlerin fikirlerini ve düşüncelerini, deneyimleri ile birleştirip belirlenen konu hakkında tartışmaya zemin yaratan bir metodoloji benimsemektedir. Bu zemin birbirlerinin düşünce ve deneyimlerinden öğrenen gençlerde bilgi artışını sağladığı gibi aynı zamanda istenilen kanaat değişikliğine de imkan vermektedir. Birbirini besleyen bu iki mekanizma “katılımcı odaklı, eşit ve açık” eğitim ortamlarının oluşmasına yardımcı olmasını amaçlar. Ayrıca Düş Elçileri’ne atölye, etkinlik ve proje süreçlerinde Güvercinler yani alanda deneyimli gençlik çalışanları eşlik eder. 

Düş Elçisi olabilmek için program içerisindeki temel atölyelere katılma zorunluluğu vardır. Düş Elçileri temel atölyelerin ardından gençlerin çalışmak istedikleri alanlara göre hak temelli atölyelerle güçlenmesi hedeflenir. Ayrıca program dönemi içerisinde gençlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda tematik etkinlikler de düzenlenmektedir.

 

Düş Elçileri Hangi Konularda Eğitim Alır?

Düş Elçileri Temel Atölyeler aşağıdaki başlıklar altında gerçekleşmektedir;

  • Sivil toplum ve hak temelli yaklaşım, 
  • Gönüllülük 
  • Genç Kimdir / Gençlik katılımı
  • Proje Döngüsü Yönetimi 
  • Kaynak ve ilişki geliştirme

Ayrıca Düş Elçileri proje hazırlık sürecinde (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İnsan Hakları, Gençlik Hakları, Çocuk Hakları, Çevre Hakkı, Kent Hakkı) başlıklarında dijital atölyelerle desteklenecektir.

 

Ali İsmail Korkmaz Öğrencilerle Birlikte