Genç Sanatçı Fonu 2021 Dönemi Sanatçısı
Özge Özgüner ile Söyleşi

Genç sanatçı fonuna başvurmaya nasıl karar verdin?
Tek başıma karar verdim denilemez. Ekip arkadaşlarım ile beraber spontane gelişen bir görüşmede (ki o görüşmede ekip olacağımızı bilmiyorduk :) ) Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın Genç Sanatçı Fonu konuşuldu ve biz de başvurduk.

Atölyelerden sonra neler hissediyorsun? Atölye ve söyleşilerin sana ne kattığını düşünüyorsun?
Atölyelerde özellikle kültür ve sanat üzerine yaptığımız tartışmalar bana yeni bakış açıları kazandırdı. Bu sebeple atölyelerde ortak paydada buluştuğum insanlarla bir arada olduğumu görmek bu alana dair daha umutlu ve inançlı hissetmemi sağladı.

Genç Sanatçı Fonu denince aklına gelen üç şey?
Üretim – Emek – Fon

Genç Sanatçı Fonu’nun genç sanatçılar için önemi sence nedir?
Günümüz Türkiye’sinde sanata ve sanatçıya verilen değer ortadayken ALİKEV’in “görece daha tecrübesiz” sanatçıları desteklemesi ve bu alana yöneltmesi hem biz gençlik için hem de toplum açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.

Genç sanatçıları desteklemek sence neden önemli?
Bu sorunun sorulması bile aslında çok acı. Genç sanatçıların desteklenmesi gibi bir durumun zaten olmaması gerektiğini düşünüyorum. Fakat sanatın gerektiği değeri bulduğu bir toplum kurana dek tüm genç sanatçılar sonuna kadar desteklenmeli kurum veya kuruluş fark etmeden. Bu toplumu da kuracak olan, her şeye rağmen sanattan vazgeçmeyen bizlerin yapacağına inanıyorum. Bu noktada desteklenen her genç sanatçı hayal ettiğimiz toplumun inşasında önemli bir rol oynayacaktır.