ALİKEV Çocuk Hakları Grubu Yola Çıkıyor!

ALİKEV Çocuk Hakları Grubu Yola Çıkıyor!

Gençlerin toplumsal fayda yaratan faaliyetler yaparak daha çatışmasız, daha eşit ve daha ön yargısız bireyler haline gelmelerini amaçlayan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) bünyesinde “Çocuk Hakları Grubu” oluşturuyor. Çocuklarla Güçlüyüz Küçük Destek Programı tarafından desteklenmeye değer görülen “Çocuk Hakları Grubu” projesi ile ALİKEV’in bünyesinde Çocuk Hakları Grubu oluşturuluyor.

20-29 Mart tarihlerinde ALİKEV çalışan ve gönüllülerinin “Çocuklarla Çalışma ve İletişim” eğitimi almasıyla başlayan projenin ikinci ayağı 8-9 Nisan 2017 tarihlerinde çocukların katılımı ile gerçekleştirildi.

Çocukların katılacağı hafta sonu etkinliğinde hem cumartesi hem de pazar günü iki çocuk grubuna, uzman bir eğitmen tarafından çocuk hakları eğitimi verildi. Bu eğlenceli eğitimi tamamlayan çocuklar, 23 Nisan’da ALİKEV bünyesinde Çocuk Hakları Grubu olarak bir araya gelecekler.