Düş Elçileri Durmak Bilmiyor!

Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nda gençlerin toplumsal fayda yaratan projeler üretip hayata geçirdiği ve bu projelerde gönüllü olarak yer aldığı Düş Elçileri dönem arası kampında, önümüzdeki dönem yapacakları projelerin temelini attılar.

26-27 Ocak tarihlerinde, Hatay’ın Harbiye ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen kampta ilk gün Toplum Gönüllüler Vakfı çalışanlarından Ceylan TARHAN’ın katılımıyla, proje döngüsü eğitimi gerçekleştirildi. Bir gece otelde konaklayan Düş Elçileri, etkileşimli bir şekilde gün boyu gerçekleştirilen eğitimin bir parçası olarak, örnek projeler de hazırladılar.

Düş Elçileri, eğitim kapsamında dört ayrı proje önerisi hazırladılar. Ekolojik sistem, tarihi ve kültürel yerlerin değerini kaybetmesi, toplumsal cinsiyet gibi toplumsal sorunlar hakkında hazırlanan proje önerileri kampın ardından vakıf binasında değerlendirildi. Önümüzdeki dönem, hazırlanan proje önerileri Düş Elçileri tarafından hayata geçirilecek.

Düş Elçileri nedir?

Düş Elçileri, 15-25 yaş arası gençlerin toplumsal fayda yaratan projeler hazırlaması ve bu projelerde gönüllü olarak yer alabilmesi amacıyla destek sağlayan bir gönüllülük programıdır. Programda, gençlerin projelerle toplumsal fayda yaratırken kendilerinin de daha önyargısız, daha çatışmasız, daha eşitlikçi bireyler olmaları hedeflenmektedir.