ALİKEV GENÇBANK EKİBİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI!

Gençbank ekibi 15-25 yaş arası gençlerden oluşan bir ekip. Bu ekip İlçelerde, mahallerde gençlerin fikirlerini projelere dönüştürmeleri için destek oluyor. Gençlerin projeleri o mahallenin, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik olması gerekmektedir. Bu projelerde herhangi bir kısıtlama yoktur, her konuda olabilir.

GençBank kendi bölgesindeki gençlerin çevrelerine ve kendilerine katkı sağlayacak
projeler geliştirmesini ve uygulamasını sağlayan ekibin adı.
Bu Ekip;
Tüm mahalledeki gençlerin fikirlerini değerlendirecek, onlara yol gösterecek ve
bu fikirlerin hayata geçmesinde rol alacak…

GençBank projesi gençlerin toplumsal hayata aktif katılımı artırarak, yaşadıkları toplumda ihtiyaçlara yönelik bir destek sağlıyor.

Ekipler mahalle ve ilçelerde yaşayan gençlerin fikirlerine açık, fikirler çevre, sanat, eğitim, sağlık gibi toplumsal duyarlılığı artırıcı ya da gençlerin hayatlarını doğrudan ilgilendiren konularda olmalıdır.

Gençler fikirleriyle neyi gerçekleştirmek istediklerini GençBank Ekiplerine ulaştıracak. GençBank Ekibi onlara ulaşan proje fikirlerini değerlendirmeye alacak, öncelikli ihtiyaçlar, gençlerin rolü, hedef kitleye olumlu katkısı gibi kriterleri tartışıp hangi fikirleri desteyeceklerine karar verecekler.

Proje fikirleri; sosyal sorumlulukla veya gençlikle ilgili her konuda olabilir. Yaşadıkları yerde gördükleri bir eksiliği gidermek, farkındalık yaratmak, değiştirmek veya sadece dikkat çekmek için her türlü fikrini GençBank Ekibine sunabilirler. Böylelikle yaşadıkları yeri istediğin gibi değiştirebilecekler.

GEL SEN DE BU HAREKETİN BİR PARÇASI OL!

ALİKEV GENÇBANK EKİBİ