Resim Yarışması

ALİ İSMAİL KORKMAZ ÖDÜLÜ – “DÜŞLERİNDE ÖZGÜR DÜNYA”

AMAÇ

Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Ali İsmail Korkmaz’ın anısını, düşüncelerini ve hayallerini yaşatmak ve gençlerin sanat ve edebiyat alanında üretimlerini desteklemek, öne çıkartmak adına 2015 yılından başlayarak, her yıl Ali İsmail’in doğum günü olan 18 Mart tarihinde sonuçları duyurulmak üzere bir ödül verecektir.

YARIŞMA DALI – TEMA

Ödül her yıl başka bir dalda verilecektir. Bu yıl yarışmanın yapılacağı dal “Resim”dir. Bu yıl yarışmanın konusu, yarışmanın adıyla aynıdır: “Düşlerinde Özgür Dünya”

YARIŞMA KOŞULLARI

1) Yarışma, 30 yaşını doldurmamış bütün genç sanatçılara, genç sanatçı adaylarına açıktır. Katılımcılar daha önce ödül almamış ya da sergilenmemiş en çok (2) özgün yapıtla yarışmaya katılabilirler.

2) Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.

3) Yarışmaya katılan eserlere ait haklar Fikir Sanat Eserleri Kanunu gereğince vakfa bağışlanmış olarak kabul edilir. Yarışmaya katılanlar bu şartı kabul etmiş sayılırlar.

4) Dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler Mart ayı içinde vakıf binasında sergilenir ve vakıf tarafından katalog haline getirilir. Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eser sahiplerine (2) adet katalog verilir.

5) Dereceye girenlere Heykeltraş Ekin Erman tarafından ödül için tasarlanan “Ödül Heykelciği” verilir.

SEÇİCİ KURUL

Seçici Kurul, her yıl yarışmanın yapıldığı alanla ilgili olmak üzere 3 uzman üye (sanatçı-akademisyen, eleştirmen), Vakıf Temsilcisi ve Korkmaz ailesi temsilcisinden oluşur.

KATILIM

Yarışmaya katılacak eserler kargo ile ya da elden en geç 16 Mart 2015 tarihinde elde olacak şekilde (6 Mart olan son başvuru tarihi 10 gün uzatılmıştır) Ali İsmail Korkmaz Vakfı Ulucami Mahallesi Bedesten Sokak No:8 Köprübaşı Antakya/Hatay adresine teslim edilmelidir. Teslim edilen eserle birlikte katılımcının adı, soyadı, özgeçmişi, bir nüfus fotokopisi, eserin adının, özelliklerinin ve katılımcının bir adet fotoğrafının içinde yer aldığı bir zarf da bulunmalıdır. Yarışmada ödül almayan ya da sergilenmeyen yapıt sahipleri yapıtlarını kargo ücretleri kendilerine ait olmak üzere geri isteyebilirler.