ALİKEV Gönüllülük ve Burs Fonu

ALİKEV bağışçılarından ve destekçilerinden gelecek olan Burs Bağışları, lise çağındaki gençlerin Vakıf bünyesindeki toplum hizmeti projeleriyle ilgili eğitimlerinin ve proje giderlerinin karşılanması ve bu gençlerin üniversite eğitimlerinin desteklenmesine yönelik burs olarak kullanılacaktır.

Üniversite bursları için temel kriterler daha önce ALİKEV’in toplum hizmeti çalışmalarına katılmak, üniversite hayatında benzer çalışmaları devam etmekle ilgili irade göstermek ve ihtiyaç sahibi olmaktır.

Fonla ilgili süreçler Yönetim Kurulu’nun oluşturacağı Burs Komitesi tarafından yürütülecektir. İşleyişle ilgili kurallar ve ilkeler Komite tarafından oluşturulur ve Yönetim Kurulu tarafınan onaylanır. Yönetim Kurulu Komitede yer alamaz.