Kurumsal Ortaklarımız ve Paydaşlarımız

Haklara Destek İnsan Hakları için Kurumsal Destek Programı
Haklara Destek İnsan Hakları için Kurumsal Destek Programı
Haklara Destek İnsan Hakları için Kurumsal Destek Programı, AB Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen ve Hafıza Merkezi ile Heinrich Böll Stiftung tarafından yürütülen “İnsan Haklarının Güçlendirilmesi ve Dayanıklılığının Arttırılması: Türkiye’de İnsan Haklarını Destekleme Mekanizması” hibe projesi kapsamında bir alt-hibe uygulaması olarak yürütülüyor.

Program, Türkiye’deki insan hakları örgütlerinin, insan hakları ve demokrasinin ilerlemesine katkıda bulunmak için kapasitelerini arttırmayı amaçlıyor.

Küresel Okuryazarlık Ağı
Küresel Okuryazarlık Ağı
KOZA, Türkiye’den ve Avrupa Birliği’nden sivil toplum kuruluşlarının, sivil girişimlerin ve yerel yönetimlerin katılımıyla bir iletişim ağı oluşturarak çevre eğitimi alanında işbirliğini güçlendirmek ve böylece doğa ve insan ilişkilerine eleştirel bakabilen, bu sorunların çözümüne yönelik fikirler geliştirebilen, araştıran ve bu çerçevede sorumlu davranış ve anlayış sergileyebilen “küresel okuryazar” bireylerin artmasına katkıda bulunmaktır.
Ulusal Gönüllülük Komitesi
Ulusal Gönüllülük Komitesi
Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK), gönüllülüğün tanınması gibi ortak bir amaç doğrultusunda gönüllülük alanındaki aktörleri bir araya getirerek, iş birliğini desteklemeyi ilke edinmiş bir bir organdır.
Ulusal Gönüllük Komitesi, Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Türkiye Programı öncülüğünde kurularak faaliyetlerine başlamıştır.