Düş Elçileri Eğitim Programı

Düş Elçileri

Eğitim Programı Hakkında

Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nda gönüllülük yapmak isteyen gençlerin, gönüllülük yapma süreçlerini güçlendirmek için kurgulanan eğitimlerdir.

Eğitim Metodolojisi

Katılımcı gençlerin fikirlerini ve düşüncelerini, deneyimleri ile birleştirip belirlenen konu hakkında tartışmaya zemin yaratan bir metodoloji benimsemektedir. Bu zemin birbirlerinin düşünce ve deneyimlerinden öğrenen gençlerde bilgi artışını sağladığı gibi aynı zamanda istenilen kanaat değişikliğine de imkan vermektedir. Birbirini besleyen bu iki mekanizma “katılımcı odaklı, eşit ve açık” eğitim ortamlarının oluşmasına yardımcı olacaktır.

Düş Elçileri Hangi Konularda Eğitim Alır?

Düş Elçileri, temel eğitimleri, gençleri sivil toplum, gönüllülük ve proje döngüsü konusunda güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Temel eğitimlerin yanı sıra gençlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda tematik eğitimler de düzenlenmektedir.

Ali İsmail Korkmaz Öğrencilerle Birlikte