Tanıklık Sergisi

Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın, genç sanatçıların proje fikirlerini ve hayallerini desteklemek, sanata ve gençlere daha çok alan açabilmek için hayata geçirdiği Genç Sanatçı Fonu Sergisi’nin açılışı 22 Aralık’ta  Karşı Sanat Çalışmaları’nda gerçekleşti. Bu yıl “Tanıklık” temasıyla düzenlenen sergide 12 genç sanatçının eseri yer aldı.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) tarafından özellikle sosyal ve ekonomik sermayeden yoksun, sivil toplum ve kültür sanat kurumlarında yeterince temsil edilmeyen genç sanatçıları desteklemek amacıyla kurulan Genç Sanatçı Fonu’nun (GSF) 22 Aralık 2023 – 20 Ocak 2024 tarihleri arasında Karşı Sanat Çalışmaları’ndaydı.  Bu yıl “tanıklık” temasıyla düzenlenen ve 12 gencin eserlerinin yer aldığı sergi kapsamında ocak ayı boyunca sanatçılar tarafından yürütülen  atölyeler ve sergi konuşmaları da yer aldı.

16 Ocak’ta ise projenin başladığı 2018 yılından itibaren uygulama performansı ile yarattığı doğrudan ve dolaylı etkilerin incelendiği Genç Sanatçı Fonu Etki Raporunun lansmanı gerçekleşti. Program kapsamındaki çalışmaların etkinliğini, verimliliğini ve yarattığı sonuçları ortaya koyan raporun hazırlanması süreci Kültür Yöneticisi Saliha Yavuz tarafından gerçekleştirildi.

Sergi kapsamında ayrıca “tanıklık” temasına dair söyleşiler, etkinlikler düzenlendi.

TANIKLIK

ALİKEV “Yıkımlar kadar mücadeleyi ve kazanımları da konuşmayı geleceğin inşası için gerekli görüyoruz. Unutmamak, hatırlamak, adalet ve hakikati açığa çıkarmak için birbirimizle konuşmaya, birlikte üretmeye ihtiyacımız olduğuna inanarak bu yıl GSF’de “Tanıklık” teması etrafında buluşmak istiyoruz” diyerek genç sanatçıları tanıklık kavramı üzerine düşünmeye ve çalışmaya davet etti. Çünkü dilin yetersiz kaldığı, duyguların, düşüncelerin ve politikanın sıkıştığı anlarda, bir araya gelmek ve birlikte üretmek zorundayız.

Tanıklık kavramı, dilin sınırlarını aşan deneyimi ifade etmek açısından önemli bir noktada durur. Afazi, tanıklığı yaşamış olmakla birlikte, tanıklıklarımızı ifade edebilecek dilden yoksun olduğumuz bir durumu simgeler. Yaşanan durumları, edilen tanıklıkları ifade edebilecek araçlardan ve kavramlardan yoksun olma durumunu. ALİKEV Genç Sanatçı Fonu ile bir araya gelen sanatçılar işlerinde, bugün ve geçmiş arasındaki sürekliliği ve biriken imgeleri vurgulayarak, izleyicileri şimdinin tanıklığına çağırıyor. Çıkan fırtınada geleceğe doğru sürüklenirken geçmişe bakan ve geleceği gören Tarih Meleği gibi.

Sergide tanıklık süreklilik içermekte. Tanık olunanın silikleşmesi-netleşmesi, yerinden edilmenin tanıklığı, mekânsal ve zamansal dönüşüm, sergi içinde kendine yeni pozisyonlar yaratmaktadır. Eserlerde tanıklık tanığın içinde taşımış olduğu boşluğu doldurmaya çalışmayıp düşünsel olarak bağlantı kurmayı ve yaşanan anın giderek silikleşmesini içinde barındırıyor tanık olmaya dair filizlenen yeni bir anlam katmanı: Estetik

Estetik, bilinçli bir ret ve inkâr sonucu ortaya çıkan ve bu nedenle, konuşmak için gerekli kavramlardan yoksun olma durumunu aşmanın bir yolu olarak karşımızda duruyor. Tarih boyunca yaşanmış olan ve yaşanmaya devam eden sistematik şiddetin, soykırımların pogromların ve doğal afetlere yol açan ihmallerin ardından yeni bir dil üretme ihtiyacı ile karşı karşıyayız. Artık şiir yazılamaz, resim yapılamaz, hayal kurulamaz denilen tam böyle zamanlarda sanat bir ihtiyaç haline gelir.

Sergide eserler tanıklığın izini sürerken farklı yöntemler izler. Tanıklık, an’ın dondurulmuş anısı olarak şimdiyi, geçmişi ve geleceği aynı anda içinde barındırır. Olayın gerçekleştiğine dair bir kanıtın ötesine geçerek öznenin duyumsamasını merkeze alır. Yaşananla nasıl etkileşime girdiği üzerine bir düşünceyi beraberinde getirir belki de sonsuza kadar dönüşmeyi göze alır. Sergi tanıklıkları bir araya getirdiği işlerle değişime uğrama, etkilenme durumunu içererek izleyiciyi yaşanan anın silikleşmesi-netleşmesi sürecine davet eder. Mekânsal ve zamansal tanıklığı birleştirerek yeni bir deneyim alanı açar. Mekânın ve zamanın değişimi, tanık olan nesne ve imgeleri dönüştürür. Tanıklık tanık olunamayacak olan ile ilişkilenir.

Sergide yer alan sanatçılar ve eserleri:

Alihan Erdoğan & Ezgi Ceylan: Duvarlar Bile Biliyor: İmroz Şarkıları, Müzik

Anet Sandra Açıkgöz: Füg, Videoart

Dilan Mine Uğurlu: Fırtına Habercisi, Kukla

Ebru Aksoy: İki Dudak Arasında, Belge film

Ecre Begüm Bayrak: Yağmurlar Yağdığı Zaman, Kısa film

Gamze Çiçek: Tohumları Saklayanlar, Kolaj

Hazal Beril Çam: Sinek Gibi, Kısa film

Mavi Melike Çatkın: Çatlakların Sesi, Enstalasyon

Özlem Köse: Sızıntı, Enstalasyon

Seyhan Yegin: Dejavu, Dijital Sanat

Suhan Lalettayin & Hakan Öktem: ŞİİR YAZ!, Video Şiir

Yazı Ece Köz & Nur Bardakçı: Oradaydım, Performans / Video Enstalasyon 

Küratörler: Deniz Zeybek & Sena Tural