Kurucular / Mütevelli Heyeti

Emel KORKMAZ
Şehap KORKMAZ
Aylin (KORKMAZ) TAKTUK
Gürkan KORKMAZ
Melike (KORKMAZ) ÇAKIRKAYA